Anunţ important pentru cei care vor să urmeze o carieră militară. Data până la care se pot înscrie

Ministerul Apărării, prin Centrului Militar Judeţean Olt, a demarat o nouă campanie de recrutare a celor care vor să devină soldaţi gradaţi profesionişti. Doritorii se pot înscrie până pe 29 aprilie.

Biroul de Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Olt, structură specializată în cadrul Ministerului Apărării Naţionale care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru cariera militară, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că au început înscrierile pentru posturile de soldaţi gradaţi profesionişti.

Potrivit un comunicat de presă, termenul limită pentru înscriere este 29 aprilie, iar cel pentru întocmirea dosarelor este 7 august.

„Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Olt, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt, situat în Slatina, strada Drăgănești nr. 29, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30 – 16.30, marţi între orele 10.30 -18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele (BIR) 0249/412031 sau (OSU) 0249/431255;0249/437173″, precizează reprezentanţii CMJ Olt.

Criterii generale de participare la concurs

Pot fi încadrați în funcții vacante candidați care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a. au cetățenie română;

b. au domiciliul în România de cel puțin 6 luni;

c. nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

d. nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecați pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;

e. nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;

f. nu fac parte din organizații interzise de legislația română şi nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile şi atribuțiile specifice profesiei militare;

g. nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

h.nu sunt asociați unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;

i. îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;

j. îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştințelor de specialitate, denumit în continuare test scris;

k. îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

l. candidații femei îşi asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;

m. au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcția pentru care au candidat;

n. au absolvit, în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialității militare prevăzute pentru funcția vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;

o. îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;

p. îndeplinesc alte condiții prevăzute în fişele posturilor vacante, necesare desfăşurării activității, după caz;

q. dețin grad cel mult egal cu cel al funcției vacante;

r. se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;

s. respectă principiul potrivit căruia ofițerii, maiştrii militari şi subofițerii în activitate, proveniți în condițiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcții prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu excepția situațiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;

t. dețin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

u. sunt declarați „apt” în urma examinării medicale;

v. sunt declarați „admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.

Criterii specifice de participare la concurs

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de ofițeri, pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidații care provin din:

a. ofițeri în rezervă şi ofițeri rezervişti voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;

b. maiştri militari, subofițeri, soldați şi gradați profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari;

c. persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare şi securitate națională;

d. persoane care nu dețin grad militar.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidații care provin din:

a. maiştri militari în rezervă sau maiştri militari rezervişti voluntari;

b. soldați şi gradați profesionişti, în activitate, cu o vechime de cel puțin 15 ani în această calitate.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de subofițeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidații care provin din:

a. subofițeri în rezervă sau subofițeri rezervişti voluntari;

b. soldați şi gradați profesionişti în activitate;

c. persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare şi securitate națională;

d. persoane care nu dețin grad militar.

Etapele unui concurs

Concursul constă în desfăşurarea următoarelor etape:

a. publicarea funcțiilor vacante (la sediul şi pe pagina web a structurii organizatoare, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a);

b. înscrierea la concurs;

c. verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;

d. selecția candidaților, prin susținerea testelor eliminatorii de aptitudini (examinare medicală, evaluare psihologică, evaluare nivel de pregătire fizică);

e. testul scris de evaluare a cunoştințelor de specialitate;

f. afişarea rezultatelor finale.

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *