Carantină în Alba: restricţii de circulaţie după 18 şi magazine închise la 16.00 în weekend

România se închide pe bucăţi. Municipiul Alba rămâne în carantină pentru 14 zile, dar cu restricţii mult mai dure.

Carantină în Alba: Autorităţile din judeţul Alba propun instituirea, pentru două săptămâni, a unor restricţii de circulaţie între orele 18.00-22.00, respectiv 5.00-22.00 în weekend, în municipiul Aiud şi localităţile aparţinătoare. De asemenea, magazinele ar urma să fie deschise până la ora 20.00 în timpul săptămânii şi până la ora 16.00, în weekend. La Aiud, rata de infectare cu COVID-19 este de 5,99 la o mie de locuitori.

Carantină în Alba: restricţii de circulaţie după 18 şi magazine închise la 16.00 în weekend

România se închide pe bucăţi. Municipiul Alba rămâne în carantină pentru 14 zile, dar cu restricţii mult mai dure.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba a decis, miercuri, având în vedere situaţia epidemiologică din municipiul Aiud generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 5,99 la 1000 de locuitori, în municipiul Aiud riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare, să propună instituirea unor restricţii temporare, în intervalul luni – vineri între orele 18:00 – 22:00, iar sâmbăta şi duminica între orele 05:00 – 22:00, pe o perioadă de 14 zile.

Restricţiile ar urma să fie instituite în municipiul Aiud şi localităţile aparţinătoare Aiudul de Sus, Gâmbaş, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârboviţa, Sâncrai şi Ţifra, judeţul Alba, începând de joi, 25 martie, de la ora 18:00, până în 8 aprilie, la ora 5.00.

Carantină în Alba: Astfel, în localităţile şi intervalele orare menţionate, sunt propuse următoarele măsuri:

– este strict interzisă intrarea / ieşirea din localităţile menţionate, prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere;

– circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza Declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator;

– identificarea persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în localităţile menţionate la art. 1 alin. (1) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

– limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de Declaraţie pe proprie răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;

– este permisă intrarea / ieşirea pentru: transportul de marfă şi aprovizionarea populaţiei, persoanele care nu locuiesc în aceste localităţi, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; persoanele care locuiesc în localităţile menţionate şi desfăşoară activitatea profesională în afara acestora; persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoţirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; urgenţe medicale; îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi; pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu

Totodată, se permite tranzitarea unităţii administrativ teritoriale de către persoanele care nu au domiciliul acolo, fiind interzisă staţionarea în localitate.

De asemenea, slujbele religioase pot fi oficiate doar în exterior, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară.

Carantină în Alba: Conform hotărârii, se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare, în intervalul luni – vineri între orele 06:00 – 20:00, iar sâmbăta şi duminica între orele 06:00 – 16:00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanţare fizică, respectiv protecţie sanitară. În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare respectiv protecţie sanitară;

Admin