Klaus Iohannis a semnat o nouă lege! Amenzile sunt usturătoare

Președintele României, Klaus Iohannis a semnat un decret de lege conform căruia se pot ridica anumite mașini.

Este vorba despre legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 ce privește regimul juridic al vehiulelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/ privat/ al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Mai explicit, legea semnată de președintele Klaus Iohannis prevede ridicarea, mult mai rapidă ca în trecut a mașinilor abandonate, în cazul în care proprietarii nu mai doresc să și le revendice.

 

Amenzi usturătoare de până la 2000 de leiPersoanele ce se regăsesc nerespectând legea riscă amenzi de până la 2000 de lei.

„Vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni (față de 12 luni cum era până acum), al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.”, este stipulat în lege.

Implicările legii”În cazul în care, în urma publicării anunțului prevăzut la alin.(1) și /sau a listei prevăzute la alin. (2), proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoștință faptul că refuzul de a prelua vehiculul constituie contravenție și se sancționează.

Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predareprimire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul

Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primate sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art.7 alin.(1), vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor

Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației prevăzute la art.9 alin.(1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat și revendicat potrivit art.6 alin.(3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei”, conform Administrației Prezidențiale

Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.